zakelijk & verhuur

cultureel ondernemen in de Ruchte

Algemene voorwaarden

Horeca

- Koffie, thee, water voor deelnemers/artiesten en organisatie voorafgaande en tijdens pauze van een voorstelling zijn inbegrepen verkrijgbaar tegen een aangepast tarief.

- Tijdens de pauze van een voorstelling biedt de Ruchte deelnemers/artiesten frisdranken en zwak alcoholische dranken aan tegen € 1,00 per consumptie. Voorwaarden: dranken dienen door opdrachtgever zelf te worden besteld en opgehaald bij de bar in de foyer. Het nuttigen van de drank vindt niet plaats in de Wocom Foyer of het DOBU Theater. Overige dranken zijn tegen horecaprijzen verkrijgbaar.

- Catering, naar eigen keuze, in overleg met de Ruchte.

- Zelf meegebracht eten en drinken (en de verkoop hiervan) is alleen mogelijk met toestemming van de Ruchte.

 

Verhuur DOBU Theater

- Inzet van licht, geluid, opbouw/afbouw van decor, extra podium en gebruik van liften vindt uitsluitend plaats o.l.v. theatertechnicus De Ruchte.

- De huurprijs is inclusief gebruik van stoelen, tafels en katheder.

- Het DOBU Theater dient na afloop opgeruimd opgeleverd te worden.

- De Foyer is een openbare ruimte en is voor alle bezoekers in het gebouw vrij toegankelijk. In principe wordt deze ruimte niet verhuurd. Uitsluitend in overleg met de Ruchte kan hier van worden afgeweken.

- Gebruik van vergaderruimtes als kleedruimtes is uitsluitend mogelijk in overleg met de Ruchte.

- De bedrijfshulpverlening wordt in de regel door de Ruchte uitgevoerd. Uitzondering hierop vormen de producties waarbij meer dan 400 bezoekers worden verwacht. In overleg met de opdrachtgever wordt naar een passende oplossing gezocht. Eventuele kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

- Stichting de Ruchte aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in welke vorm dan ook.

- Prijzen gelden met ingang van 1 september 2011.

 

Verhuur vergaderlokalen

- De huurprijzen gelden per dagdeel, tenzij anders vermeld.

- De dagdelen vergaderruimten zijn van 08.30–13.00 uur, 13.00 – 17.30 uur, 18.30 – 23.00 uur.

- De huurprijs is inclusief gebruik van stoelen en eventueel tafels.

- Koffie/thee kan men bij de receptie of bar bestellen en ophalen (zelfbediening).

- De ruimte dient opgeruimd en schoon achtergelaten te worden.

- De vergaderruimten dienen in de basisopstelling (conform in ruimte aanwezige plattegrond) te worden teruggeplaatst.

- De genoemde huurprijzen gelden voor (sociale) culturele verenigingen en instellingen gehuisvest in de gemeente Someren.

- Er geldt een tarief van 150% voor (sociale) culturele verenigingen en instellingen gehuisvest buiten de gemeente Someren.

- Er geldt een tarief van 250% voor commerciële bedrijven of instellingen.

- Stichting de Ruchte aanvaardt geen aansprakelijkheid in welke vorm dan ook.