de Ruchte & meer

maar er is nog meer

Over de Ruchte

Kippenvel tijdens een prachtige voorstelling in ons theater. Een goed gesprek in onze foyer. Verrijkt met informatie tijdens een interessante cursus. Een vruchtbare discussie in een vergadering. Of rode konen van inspanning tijdens de repetitie. Het gebeurt allemaal in de Ruchte, al 15 jaar lang.

Het Bestuur

De stichting realiseert haar doelen met hulp van beroepskrachten en de inzet van enthousiaste vrijwilligers. Het bestuur bestaat uit minimaal vijf en maximaal 7 leden en vergadert minimaal 11 keer per jaar.

 

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:

- Fokko Keun, voorzitter

- Ingrid van de Loo, secretaris

- Bart Bennenbroek, penningmeester

- Liesbeth van Doorn, lid

- Mieke Storms, lid

- Björn Bennenbroek, lid

- Linda Ceelen, lid

- Biance van Eijk, lid

 

Het bestuur stelt het beleid vast en helpt op onderdelen mee om hier uitvoering aan te geven. Het bestuur heeft verschillende commissies ingesteld. Zowel bestuursleden als niet-bestuursleden maken deel uit van deze commissies. In deze commissies worden door het bestuur vastgestelde beleid verder uitgewerkt en uitgevoerd. Dit alles door ter zake kundige vrijwilligers. Er zijn drie commissies, te weten: Theater & Film, Concertcommissie en Bijzondere Projecten. Voor meer informatie over deze commissies kunt u in het bovenstaande menu het kopje 'commissies' aanklikken. In dit gedeelte van de website kunt u alle informatie vinden over de verschillende werkgroepen.